All we do is play it safe

Oh Wonder har en sår og vakker ballade med en enda vakrere tekst. Hør på Spotify her: All We Do – Oh Wonder. Teksten handler om hvordan vi ofte ikke tør å ta sjanser, vi holder oss bare på trygt territorium og tør ikke å bevege oss utover vår egen komfortzone i frykt av å bli såret eller skuffet. Jeg tror det er sunt å ta sjanser, men det innebærer en risk av å bli skuffet. Men sånn er det jo å leve. Det er uansett en god ting å føle noe, selv om det kan være vondt.

All we do is hide away, All we do is, all we do is hide away. All we do is chase the day. All we do is, all we do is chase the day.

All we do is play it safe. All we do is live inside a cage. All we do is play it safe. All we do, all we do.

I’ve been upside down. I don’t wanna be the right way round. Can’t find paradise on the ground. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s