Kjernen

Denne høsten tok jeg et steg tilbake fra å være aktiv i menighet, av mange ulike grunner. Nå merker jeg at jeg ønsker å komme tilbake, jeg savner det veldig. Gud skapte jo fellesskap og relasjoner for en grunn, vi er jo ikke ment til å vandre alene i troen, og det har jeg visst hele tiden, men likevel var det helt nødvendig for meg å ta et steg tilbake.

Jeg spurte Gud igjen og igjen dette spørsmålet: Hva skjer dersom alt av opprigg, team, lovsang, lys og lyd, preken, det sosiale, og alt det som gjennomføres på en gudstjeneste – slås av. Hva står igjen da? Hva er kjernen av det vi holder på med? Svaret har Gud gitt meg gjennom flere ulike ting. Det ene er et bilde, som jeg har sett gjentatte ganger i tankene mine: det er helt mørkt og helt stille, men midt i mørket står Jesus, og Han er lyset som står igjen når alt annet blir borte. Selv om jeg stiller spørsmålstegn ved mye av kristen kultur, så har det blitt så tydelig for meg at Jesus er the real deal.

Jeg tror det er et problem vi har laget i menigheten: et ideal som sier at det viktigste er å være aktiv, engasjert, positiv, blid, sosial, talentfull, godt likt, anerkjent, og mer. De personene som er dette, blir hyllet. Men faktisk, så er det ikke dette Gud hyller. Mennesker vil alltid ære det synlige, det ytre. Det verste er at vi vurderer troen til hverandre basert på nettopp disse tingene. Jeg gjør det mot andre og mot meg selv! Det jeg elsker aller mest med Gud er at Han ser rett forbi det ytre og inn i hjertet. Følgende bibelvers sier veldig mye om hva som er mest verdifullt i Guds øyne.

Lukas 10: 38-42
Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: “Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.” Men Herren svarte henne: “Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.”

Det handler om å kjenne Jesus på dypet, og sitte ved Hans føtter og bli kjent med hvem Han virkelig er. Det betyr ikke at Gud ikke ærer godt arbeid og engasjement, for det gjør Han, og uten folk som står på og gjør en innsats blir jo ingenting gjort. Men det er ikke det viktigste. Det viktigste er å bli forankret i Hans kjærlighet, som aldri kan måles eller vurderes ut fra noe vi gjør eller ikke gjør.

Jesus er ikke nødvendigvis det vår moderne kristne kultur har “pakket han inn i” hvis dere skjønner hva jeg mener. Noe av det som jeg tror beskriver Jesus aller best er at Han alltid heier på “the underdogs.” Jesus vil alltid være en som velger å henge med de upopulære framfor de populære, Han setter seg på bakerste rad, Han tør å se folk inn i øynene. Han bryr seg ikke en eneste shit om du er “kristen på papiret,” det finnes ingen checklist som Han krysser av. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne, sier Han jo, og det har Han minnet meg på gjennom hele høst når jeg ikke har vært aktiv, når jeg bare har grått tusen desperate tårer i bønn og følt meg så uverdig og så dømt av andre og av meg selv. Så jeg vil velge å være en Maria, jeg vil være en Maria så lenge jeg lever med Jesus.

 

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s