Å vise nåde

Jeg er et menneske, og noen ganger kan jeg svikte andre, jeg kan såre de som jeg er glad i. Jeg har opplevd flere ganger i mitt liv at det ikke er nåde å få og ingen tilgivelse hos den andre. Det gjør så ufattelig vondt. Det har gjort at jeg har tatt imot Guds tilgivelse med enda større iver og ydmykhet. Det andre er at jeg har innsett hvor utrolig viktig det er å faktisk være i stand til å tilgi andre. Det er vondt å ikke bli tilgitt, spesielt når en ble misforstått eller ikke mente noe vondt. Jeg har bestemt meg for at jeg skal være nådefull. Om ikke andre er det mot meg, så skal ikke jeg være likedan, fordi jeg vet hvor vondt det er. Mennesker gjør feil. Man må se hele mennesket, ikke bare den ene feilen. Hadde Gud gjort det mot oss hadde vi vært over og ut for lenge siden. Men Gud ikler oss Kristi rettferdighet, Han dømmer ikke feilene våre lengre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s