Det finnes musikk

Det finnes musikk som rammer oss
som om den alltid var her
og har ventet oss, som livet selv
der det grenser opp mot død og sorg
Musikk som trenger inn i oss
og bærer tidens mørke ut i lys
Og det er ikke vi som gjenkjenner tonene
Det er tonene som gjenkjenner oss
Musikk, ikke som en kopi av livet
Men som en ny versjon av det å leve

  • Stein Mehren

 

Dette er et av versene i Stein Mehren sitt dikt Det finnes musikk, som jeg leste i Mehrens samlede diktverk fra 2002-2006. Poesi om musikk – lidenskap møter lidenskap blir det for meg, jeg som lever for begge deler. Jeg kjøpte Mehrens diktsamling nylig og har allerede lest titalls dikt, og tar ofte meg selv i å gråte fordi det berører noe. Deler av anmeldelsen på bokomslaget på samlingen beskriver dikt-kunsten som “Uventede bilder, en varhet overfor klangen og nyansene i språket, sammen med bevisstheten om følelse og tanke som uoppløselige deler av hverandre.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s