Uforståelig

Alt det som ikke kan forstås
som man vil forstå men ikke kan forstå
Aorta som pumper blod fra arterie til kroppen
gjennom celler, fibre og vev
ikke bare genetikk
men et menneske
Føtter som går i takt med jordens tyngdekraft
dradd ned av sorgens svarte netter
Men hvordan forklare når trøtte føtter blir båret
av det ulogiske, det usannsynlige
det uvitenskapelige
det som bryter tyngdekraftens lov og
slår i bakken nattens agens
Knuser illusjonen om mennesket som
et uavhengig vesen
Når en varme av nærhet smelter
selv et hjerte av sten
Istapper som blir til en vanngivende kilde
Utenomjordisk kraft
Blåser mitt døde indre til liv
Livet som ble stjålet av natten
men tatt tilbake
av min livgiver og frelser
Hver bit av meg som intet er ønskelig at
skal se dagens lys
Er tatt tilbake og elsket
Hvordan forstå at kjærlighet kan gjøre så vondt å motta
når den er gitt
uten å ha spurt om den
uten å fortjene den
den banker på og nekter å forlate min sjel
inntil jeg kan forstå
at uforståelige ting som dette
er mer ekte enn min egen kjærlighet
noensinne vil bli
Den kjærligheten som har evnen til å smelte
selv et hjerte av sten
og tar tilbake
Alt det som var ment for liv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s