Et modig liv

Å leve dynamisk. Å bryte ut av rammer. Å kaste seg ut i noe annerledes. Noe større.

I det siste har jeg hatt samtaler med flere personer om nettopp dette, å tørre å tenke utenfor boksen. Hvor viktig det er med friksjon for å ikke ha et fellesskap der alle kaster seg på samme bølge som alle andre og vi til slutt blir kopier av hverandre. Det er så lett for at enkeltindividets talenter og drømmer drukner i et slikt fellesskap. Litt motstand er sunt. Ny tenkning som utfordrer. Litt friksjon.

Gud har lagt sterke ting på hjertet mitt den siste perioden. Jeg hører hele tiden at Han sier at vi er ment til å leve modige liv. Vi er ikke ment for en trygg ramme. Vi er ment til å nå ut til mennesker. Til å kjenne på alle livets farger, det farlige, det ukomfortable, det vakre, det viktige. Gud har fortalt meg at enkeltindividets drømmer skal få plass i fellesskap, men at vi som er i fellesskapet er nødt til å skape denne plassen. At “annerledeshet” er hjertelig velkommen, og ikke bare velkommen – men helt nødvendig. Gud elsker annerledeshet. Han elsker dynamikk. Hans ånd er dynamisk.

Jeg har noen inspirerende og modige venninner som deler samme lengsler og drømmer som meg. En lengsel etter å ta et steg utenfor det som forventes. Ta et steg i tro. Se på verden med et fryktløst blikk, ha hender som er villige og et hjerte som sier ja. Sammen skal vi gjøre det. Jeg gleder meg til alt som ligger foran. Skummelt, men samtidig fantastisk og spennende.

One Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s