A4

Hverdagen som stjal fra oss tiden
til å kunne bære et talent, et potensiale
I en hyppig og travel vinningstid som ikke ser
kreativitet som en vinning men som et tap av
“viktig” tid
Tapet roper advarsler om at kreativitet kveles
i flink pike syndromet og i
mas om å være her og være der
gjøre ditt og gjøre datt
stille opp og aldri stille spørsmål
Har vi blitt ensformige og kjedelige
lik kopi-maskiner som printer identiske A4 ark og
A4 liv i samsvarende farger
Har vi blitt stereotypiske nikkedukker
Vandrende kopier som kopierer på repetisjon
uten motstand og kontemplasjon
re-pe-ti-sjon
Tradisjonens insistering på normalitet
som knuser drømmer og kaller drømmeren for
Naiv idealist
Men hva er et normaliserende samfunn som dreper
Drømmerne
Regelbryterne
De modige som tør å tenke og handle
utenfor A4
De som utfordrer normalitetens makt
med vakker og skapende annerledeshet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s