Fasade

Sløret
som dekker et rom i
konstant rekonstruksjon og renovering
men bak det blanke treverket finnes en hel gipsvegg
Grove fliser under det nye gulvpanelet
Slipt ned, pusset og malt
En fasade i de farger og mønstre vi med omhu håndplukker og
tar på, men det dekker bare over det som
egentlig er
Det vi selv tenker at er den stygge sannhet
Men hva skjer dersom vi
Avdekker det tilslørte
Våger å rive ned treverket og
Rive opp panelet
Lar lyskasteren lyse
på det som lå skjult
Ville vi ikke kunne se
Rommets virkelige skatter
Farger og materialer som har stått gjennom tider
Fulle av feil og mangler men likevel
et uttrykk av en skjør og særpreget skjønnhet
skjult under en maske
Fordi, vakrere enn de mest tilsynelatende flotte fasader
er
menneskets ekthet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s