Mangfold

Jeg ser murer som må brytes ned
Bobler som må sprekkes
En bro som må bygges
i et landskap av blått
der fargeklatter ikke passer inn
men som passer inn desto mer
for å kunne gi
tyngde til det simple
for å kunne gi
forståelse for kompleksitet

Under et blått hav finnes
et mangfold av arter
i farger vi ikke før har sett og som
havet trenger så det ikke blir lik et statisk bilde uten
bevegelse, uten dybde

Bølger som skyter storm på et stillestående hav
og bringer kaos til et bilde av ro
som ikke er ekte ro, men en
uforstyrrelig monotoni ikledd harmoni
En monotoni som ikke tar hensyn til
at bølgene kommer
nå og igjen
De skaper bevegelse og
dybde, men de
passer ikke inn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s