Skjørhet

Jeg er menneske
Skjørhet i bevegelse
Jeg er marg, bein og sjel
Jeg har sår, sår som forgår og får nye navn
Mitt liv i et bilde
som ikke kan forbli statisk, ei heller rammes inn
Hva vet vel noen om
morgendagen som ikke kan spås
Dens daggry skjult i uforutsigbarhetens orakel
Alt jeg kjenner kan bli borte
Jeg må vite – at om jeg blir forlatt og
knust i biter som ikke kan limes sammen igjen
Kan jeg likevel gå min egen vei
Male nye bilder og omfavne
kunstens pusterom
Min utvei, min bakdør og inngang til
noe annet
Jeg må vite – at jeg har flere strenger å spille på
Strenger som gir akt på at jeg er
Formet av den uforanderlige fortid
men også fri til å formes
av fremtiden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s