Livet

Å seile gjennom livet
På bølgene til A4
er å slippe å tenke så mye
er å omfavne enkelhet i dets firkantet form
Inni boblens fire vegger
kreves det at du smiler, jobber og tenker
at “livet det er jo bare bra”
så lenge man slipper å
forholde seg til alt der ute

Å kjenne livet
Virkelig kjenne det
er å dvele over nød og sorg
er å omfavne kaoset i dets uhåndgripelige form
I alle kampene
kreves det at du kjemper, gråter og tenker
at “livet er en gåte uten fasit”
fordi man tør å
forholde seg til alt der ute

Men,
Kampens strid styrker gleden
som venter rundt neste sving
Å anerkjenne det nyanserte bildet speiler visdom
og gir klokskap til det tapre sinn
fordi man trår utenfor og ser seg selv
i sin skjørhet i møte med
livets brutalitet

For det å falle
skjer med de beste av oss
Vi velger jo å reise oss igjen
for å leve dette livet i alle dets farger,
fryd og dritt
Det beste og det verste på én og samme tid
er jo å kjenne livet,
er å kjenne det så inderlig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s