Havets dyp

Havets speil
Et ansikt, et ytre
Hånden bryter gjennom overflaten og skaper
Kontakt
En oppdagelse av hvem du virkelig er
Idet hånden bryter overflaten for å utforske
Havets dyp, lik dypet i deg selv
Refleksjonens stillhet og momentum
Følelsenes rom
Der hvor ditt indre beveges slik som bølgene
Beveger havet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s