Agency

What I’m learning is that you have to stop doing a whole lot of things to learn what it is you really love, who it is you really are.

– Shauna Niequist, Present over Perfect: leaving behind a frantic for a simpler, more soulful way of living.

Et sitat fra denne boken som jeg leste i høst. En bok som jeg trengte å lese, en bok som jeg kjenner meg igjen i. Budskapet er å gå tilbake til kjernen av den du er, til å tørre å leve det livet som Gud skapte deg til. For min del handler det om å leve et liv hvor jeg har tid til å hvile. Tid til å ta vare på meg selv, mitt sinn, min ånd, min sjel og min kropp. Automatisk setter jeg veldig mye annet øverst på listen, mens meg selv kommer nederst. Jeg innser mer og mer at jeg flykter fra den jeg egentlig er når jeg ikke skaper den tiden til hvile og til å gjøre det jeg lengter etter; å leve en mer soulful way of living. En slowliving kind of life betyr ikke å være treig eller lat, men det betyr at jeg ikke løper i takt med det høye tempoet til dette samfunnet og kaster meg hit og dit for å tilfredsstille alt og alle. Det betyr at jeg kan puste inn og ut livets store gleder og sorger, og faktisk ta innover meg og prosessere alt som foregår rundt meg. Det betyr at jeg kan bestemme over mitt eget liv. Det betyr at jeg kan gi videre til mennesker rundt meg av energi, overskudd og omsorg fordi jeg selv har fått hvile og tatt imot kjærlighet fra Gud i stilletid med Ham. Man kan ikke gi på tomt lager.

Writing is–

Writing is a concentrated form of thinking. A young writer sees that with words he can place himself more clearly into the world. Words on a page, that’s all it takes to help him separate himself from the forces around him, streets and people and pressures and feelings. He learns to think about these things, to ride his own sentences into new perceptions.

  • Don Delillo

The Artisan Soul

This is the courage of the artisan (soul) – to know ourselves and be true to that knowledge. The artisan rejects all that makes us false and takes the huge risk of being true. To embrace our authentic selves and live in that raw expression of being fully human is our greatest risk and our richest reward.

-Erwin McManus

Dette er et lite utdrag fra boken The Artisan Soul som jeg leser litt i av og til. Boken handler om kreativitet, om Gud som er opphavet til kreativitet, og hvordan livene våre er det viktigste kunstverket vi kan bygge. Jeg er bare på første kapittel og gleder meg til å lese videre.

We have to create culture, don’t watch TV, don’t read magazines, don’t even listen to NPR. Create your own roadshow. The nexus of space and time where you are now is the most immediate sector of your universe, and if you’re worrying about Michael Jackson or Bill Clinton or somebody else, then you are disempowered, you’re giving it all away to icons, icons which are maintained by an electronic media so that you want to dress like X or have lips like Y. This is shit-brained, this kind of thinking. That is all cultural diversion, and what is real is you and your friends and your associations, your highs, your orgasms, your hopes, your plans, your fears. And we are told ‘no’, we’re unimportant, we’re peripheral. ‘Get a degree, get a job, get a this, get a that.’ And then you’re a player, you don’t want to even play in that game. You want to reclaim your mind and get it out of the hands of the cultural engineers who want to turn you into a half-baked moron consuming all this trash that’s being manufactured out of the bones of a dying world.

  • Terence McKenna